Novum Oy - Logo värillinen

Asiakkaat

Yritykset ja julkisyhteisöt

Vakuutusmeklarimme palvelevat kaikenkokoisia yrityksiä eri toimialoilta sekä kuntia, kaupunkeja, seurakuntia, koulutuskuntayhtymiä ja hyvinvointialueita.

Asiakkaan etu on meille ensiarvoisen tärkeää kaikissa vakuutusasioissa.

Novum Oy - Asiakkaat taustakuva

Asiakkaat

Laadukasta palvelua kaikkiin vakuutus­tarpeisiin

Vakuutustarpeita on yhtä monta kuin on vakuutuksenottajaakin. Novum on heitä kaikkia varten. Oli asiakkaanamme sitten yksityishenkilö, yritys tai julkisyhteisö, meille on tärkeää, että palvelumme laatu on aina ensiluokkaista.

Meidän työmme päämääränä on luoda asiakkaalle turvallinen toimintaympäristö. Onnistuaksemme siinä joka kerta, pidämme riman korkealla sekä henkilökuntamme että yhteistyöverkostomme suhteen.

Tarjoamme yrityksille ja julkisyhteisöille kansainvälisin ehdoin neuvotellun hallinnon vastuuvakuutuksen, joka on huomattavasti laajempi kuin Suomessa yleisesti tarjolla olevat vastuuvakuutukset.

Yritysasiakkaat

Yritysten vakuutusten kilpailutus ja hoitopalvelu

Yrityksen kannattaa ulkoistaa vakuutusasiat vakuutusyhtiöistä riippumattomalle ammattilaiselle, sillä se hyödyttää yritystä monin eri tavoin. Palveluitamme ovat vakuutusten kilpailutus, joka sisältää aina kattavan vakuutusturvan analysoinnin sekä vakuutusten hoitopalvelu, jossa yhdessä asiakkaamme kanssa pidämme yrityksen vakuutusturvasta huolta luotettavasti ja sujuvasti.

Yritys hyötyy meklarin palveluista monin eri tavoin, esimerkiksi:

Vakuutusmeklarin palvelut kannattaa ottaa käyttöön viimeistään siinä vaiheessa, kun yrityksessä on tapahtunut muutoksia tai vakuutusturvan kartoituksesta on kulunut yli kaksi vuotta. Vakuutusehdot voivat muuttua vakuutuskauden vaihtuessa ja niillä saattaa olla suurikin merkitys yrityksen riskien kannalta. Jokaisen yrityksen riskit ovat yksilöllisiä. Novum palvelee kaikenkokoisia yrityksiä toimialasta riippumatta, ja päämääränämme on tehdä vakuutusasioinnista yrityksille mahdollisimman helppoa ja tehokasta.

Asiakkaitamme

Monipuolinen asiakaskunta

Olemme saaneet tarjota vakuutuspalveluitamme monenlaisiin vakuutustarpeisiin.

Julkisyhteisö­asiakkaat

Julkisyhteisöjen vakuutusten kilpailutus ja hoitopalvelu

Novumilla on erityisosaamista julkisyhteisöjen vakuuttamisesta. Henkilöstömme pitkä kokemus julkisen sektorin vakuutustarpeista sekä ymmärryksemme lain julkisista hankinnoista sekä käyttöoikeussopimuksista ja sen vaikutuksista vakuutusten hankintaan tekevät meistä alan parhaita.

Vuosien kokemus ja yhteistyö julkisyhteisöasiakkaista sekä heidän toiminnoistaan on muovannut toimintamallimme sekä prosessimme vahvoiksi ja tehokkaiksi.

Julkisyhteisöjen omat riskienhallintatoimet pienentävät riskejä, mutta eivät poista niitä kokonaan, jolloin merkittävien taloudellisten menetysten vaara on olemassa. Vakuutusmeklarimme kartoittavat sekä selvittävät asiakkaan vakuuttamispolitiikan, vakuutettavat riskit sekä riskinkantokyvyn, johon pohjautuen rakennamme sekä selvitämme markkinoilta asiakkaan kannalta parhaan ja kustannustehokkaan vakuutusturvan – edullisesti, mutta vakuutusturvasta tinkimättä.

Tarjoamme julkisyhteisöasiakkaillemme vakuutusten kilpailutus- sekä hoitopalveluitamme. Asiakkaillamme on käytössään sähköinen verkkopalvelu sekä laadimme asiakkaamme käyttöön linkitetyn vakuutusohjeistuksen, joka on asiakkaan koko organisaation apuna päivittäisessä arjessa.

Asiakkaitamme ovat muun muassa:

Vakuutusten kilpailutus­lomake

Vakuutusten kilpailutus­lomake

Palvelumme soveltuu yrityksellenne, mikäli se työllistää vähintään 5 työntekijää tai sen liikevaihto ylittää 1 M€.