Riskienhallinta

Tehokkaassa riskienhallinnassa vakuutusturva yhdistyy jokapäiväiseen, ennaltaehkäisevään toimintaan – se jakautuu riskien tunnistamiseen, niiden arvioimiseen, riskienhallintamenetelmien valintaan sekä riskien tarkkailuun. Näkymätön riski on usein vaarallisin.

Novumin asiantuntijat tunnistavat myös ne riskit, joita asiakas ei välttämättä ole tullut edes ajatelleeksi. Autamme selvittämään sekä suuret että pienet sudenkuopat ja niiden merkityksen yrityksesi toiminnalle. Tietoisuus kaikista uhkatekijöistä, mahdollistaa niiden helpomman poistamisen, pienentämisen ja vakuuttamisen?

Novum Oy Kauppalehti Menestyjät 2017

Riskienhallintaprosessi

Riskienhallintaprosessissa käytössämme on RH-ohjelmisto sekä kaikki alan parhaimmat työkalut. Kartoituksen pohjalta luomme analyysit, raportit ja suositukset, jotka käymme asiakkaan kanssa läpi ennen varsinaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Näitä voivat olla riskien alkusyihin vaikuttaminen, riskien siirtäminen vakuutusyhtiölle tai riskipitoisista toimista kokonaan luopuminen. Novumin asiantuntijat muodostavat analyysien pohjalta sinulle sopivan riskienhallintakokonaisuuden.

Liiketoiminta on elävää. Samalla, kun yritykset ja kunnat aloittavat uusia toimia ja muuttavat toimintatapojaan, myös riskien kirjo muuttuu. Sen vuoksi riskienhallintaprosessi kannattaa päivittää tasaisin väliajoin. Kun otat riskienhallinnan osaksi Novumin vakuutusmeklaripalvelua, on kaikki toimintasi turvaamiseksi tarvittava saman katon alla. Tällöin myös meillä on kokonaisvaltainen käsitys yritystäsi mahdollisesti kohtaavista riskeistä.