Referenssit

Tamtron-konserni

"Novumin vakuutusmeklaripalvelun käyttöönotto on tuonut päivittäisen varmuuden siihen, että vakuutuksemme ovat ajan tasalla. Ammattitaitoisen kilpailuttamisen ja hajautetun vakuutusratkaisun myötä olemme niin ikään saaneet alhaisemmilla kustannuksilla olennaisesti aiempaa kattavamman vakuutusturvan. Palvelun käyttöönotto on vapauttanut omaa työaikaamme vakuutusten hallinnoimisesta muihin tehtäviin. Meklarimme tavoitettavuus on ollut alusta saakka erinomainen ja palvelualttius korkea."

- toimitusjohtaja, Tamtron-konserni

Arctic Container referenssi

”Siirryttyämme hoitamaan vakuutuksiamme
meklarin kautta olemme saaneet vakuutustuotteista laaja-alaisemmin tietoa kuin aiemmin. Hoitosopimus on tuonut huolettomuutta vakuutusasioihin. Voimme luottaa siihen, että joku tietää tarpeemme ja huolehtii vakuutusten olevan niiden mukaiset. Vakuutusten kilpailutuspäätöstä varten saimme kattavan analyysin johtopäätöksineen vakuutusturvastamme. Tämän pohjalta kilpailutus oli helppo tehdä.”

-toimitusjohtaja, Arctic Container Oy

Metropolia referenssi

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Novumin kanssa. Palvelu on nopeaa ja asiantuntevaa.”

- hankintavastaava, Metropolia

Siun sote referenssi

”Novumin meklaripalvelu on ollut asiantuntevaa ja pystynyt palvelemaan monialaista Siun sote -kuntayhtymää hyvin myös vakuutuksiin liittyvissä erityiskysymyksissä.”

- hallintopäällikkö, Siun sote

Koivikko Koti referenssi

”Vakuuttaminen vaatii osaamista. Novumin asiantuntijoiden avulla voimme luottaa siihen, että kaikki vakuutuksemme ovat kattavat ja ajan tasalla. Tämän myötä me saamme turvallisin mielin keskittyä täällä omaan perustehtäväämme, potilaiden erinomaiseen hoitoon.”

- toimitusjohtaja, Koivikko-Koti

Nokian kaupunki referenssi

”Kun itse on vakuutusasioissa noviisi, on hyvä että niiden hoitaja on mestari. Nimetty yhteyshenkilömme on pysynyt koko ajan samana ja yhteistyömme on sujunut hyvin. Meklarimme tavoitettavuus on ollut erinomainen.”

- prosessiasiantuntija, Nokian kaupunki

Veljekset Toivanen referenssi

"Palvelu on ollut nopeaa ja ammattitaitoista. Yhden yhteyshenkilön kautta toimittaessa asiat sujuvat kerralla eikä virheitä ole tullut. Olemme käyttäneet Novumin palveluita laajemminkin ja kokemukset niistäkin ovat olleet positiivisia.”

- toimitusjohtaja, Veljekset Toivanen Oy

Siilijärven kunta referenssi

”Saatujen käyttökokemusten ja palautteen perusteella vakuutusmeklaripalvelu on nopeuttanut vakuutusturvan ylläpitoa, vahinkotapahtumien käsittelyä sekä vapauttanut Siilinjärven kunnan henkilöstöresursseja selvittelytyöstä. Meklarisopimukseen sisältyvänä palveluna henkilöstölle on järjestetty myös paikallisesti riskienhallinta- ja vakuutuskoulutusta. Saadut hyödyt ovat perusteena meklarisopimuksen jatkamiselle. Yhteistyömme jatkuu edelleen.”

- tarkastusasiantuntija, Siilijärven kunta