Novum Oy

Perheyrityksemme aloitti toimintansa jo vuonna 1991. Aluksi keskityimme riskienhallintaan, mutta myöhemmin laajensimme toimintaamme vakuutusmeklaripalveluihin ja sijoitusratkaisuihin, mitkä ovatkin nykyään ydintoimintaamme. Toimistomme sijaitsevat aluekeskuksissa Helsingistä Sodankylään, joten toimimme koko Suomessa.

Asiakkaidemme kirjo on laaja – palvelemme yksityishenkilöitä, yhteisöjä, yrityksiä, kaupunkeja, kuntia ja seurakuntia. Erikoisosaamistamme on julkisyhteisöjen riskien tunnistaminen sekä räätälöidyt vakuutus- ja sijoitusratkaisut niiden hallitsemiseksi.

Vakuutusmeklarimme ovat kokeneita alan ammattilaisia, joiden osaaminen palvelee niin pieniä kuin suuriakin asiakkaita. Toimintaamme määrittää asiakkaidemme etu sekä eettinen ote työhömme.

Novum Oy Suomen vahvimmat platina asiakastieto

Asiakastyytyväisyystutkimus

Teimme asiakastyytyväisyyskyselyn loka-marraskuun 2018 aikana, jossa selvitimme asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluihimme. Kysely toteutettiin verkkokyselylomakkeena ja se lähetettiin noin 200 asiakkaalle, joista yhteensä 58 vastasi kyselyyn.

Kyselyn tulosten kooste on nähtävissä tämän linkin kautta.

Novumin yhteiskuntavastuu

Suurena suomalaisena vakuutusmeklarina tunnistamme vastuumme. Meille vastuullisuus tarkoittaa luotettavuutta. Pidämme lupauksemme ja olemme siitä ylpeitä. Haluamme pysyä alamme huipulla, ja siinä tärkeimpiä ominaisuuksiamme ovat tarkkuus ja täsmällisyys jokapäiväisessä työssämme.

Otamme vastaan innolla uudet haasteet, perehdymme huolellisesti tehtäviimme ja otamme vastuun päätöksistämme. Olemme avoimia sekä talon sisällä, asiakkaillemme että yhteistyökumppaneillemme. Tavoitteenamme on turvallisemman yhteiskunnan ja ympäristön kestävän kehityksen tukeminen. Autamme asiakkaitamme paitsi tarjoamalla heille vakuutuspalveluita, myös kannustamalla vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Lainsäädäntö

Vakuutusmeklaritoiminta on laissa säädeltyä ja sitä valvoo Suomessa Finanssivalvonta. Asiakkaan ja vakuutusmeklarin välille laaditaan aina vakuutusedustuslain mukainen toimeksiantosopimus. Jokaisella rekisteröidyllä vakuutusmeklariyhtiöllä ja vakuutusmeklarilla on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa, ja vakuutusmeklarilla on myös lain vaatima vastuuvakuutus.

Novum Oy on toiminut Kuntaliiton omistaman KL Kuntahankinnat Oy:n vakuutusmeklaripalveluiden puitesopimuksen toimittajana vuosina 2010–2014 sekä valittu tehtävään uudelleen vuosille 2015–2019.